Identiteit

Huize Rehoboth biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Huize Rehoboth erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van God om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor onze medemens.

In de Bijbel wordt een lang leven gezien als zegen van de Heere. De ouderen werden in de Bijbelse tijd zeer gerespecteerd. Ouderen hebben door hun  leeftijd veel levenservaring en kennis en dat is van grote waarde.

'Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dit geslacht verkondige Uw arm, alle nakomelingen Uw macht. ' Psalm 71:18

Vanuit dit perspectief willen wij omgaan met onze ouderen.

 

Dagopvang 'Huize Rehoboth - Rijnbandijk 40 - 4041 EE Kesteren (Betuwe, Gelderland) - 06-43881880 - info@huize-rehoboth.nl