Identiteit

Huize Rehoboth biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Huize Rehoboth erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van God om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor onze medemens.

In de Bijbel wordt een lang leven gezien als zegen van de Heere. De ouderen werden in de Bijbelse tijd zeer gerespecteerd. Ouderen hebben door hun  leeftijd veel levenservaring en kennis en dat is van grote waarde.

'Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dit geslacht verkondige Uw arm, alle nakomelingen Uw macht. ' Psalm 71:18

Vanuit deze visie willen wij omgaan met de ouderen.

 

Missie

Huize Rehoboth biedt haar diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Huize Rehoboth in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

 

1.2  Kernwaarden 
De wijze waarop Huize Rehoboth de missie en visie dagelijks in de praktijk brengt, wordt weergegeven in de volgende kernwaarden:

  • Levensbeschouwing:Met elkaar zoeken we naar de zin van het leven. Daarbij is de Bijbel ons uitgangspunt, waarin God ons oproept om tot Zijn eer te leven. Wij leven vanuit het besef dat Gods verkiezende genade in Christus ons kan redden van zonde en dood door bekering en geloof.
  • Liefdevol en gastvrij: De samenvatting van de Wet door Christus Zelf gegeven is wij dat God moeten liefhebben boven alles en de naasten als onszelf. We verlenen zorg en diensten op een warme en gastvrije Wij willen hierbij de christelijke gastvrijheid die in de Bijbel wordt aangeduid als herbergzaamheid in praktijk brengen.
  • Persoonlijk:Als schepsel van God is ieder mens uniek en waardevol. We hebben oog voor de persoon met zijn/haar mogelijkheden en zijn hierin dienstverlenend op professionele en deskundige wijze.
  • Open:We streven naar een open en transparante communicatie in alle relaties binnen de organisatie, met respect voor de ander. We luisteren naar elkaar, geven elkaar feedback en complimenteren elkaar.
  • Betrouwbaar:Als collega, zorgverlener, vrijwilliger of samenwerkingspartner zijn wij eerlijk, integer en duidelijk en nemen we verantwoordelijkheid voor datgene wat we doen. Dit wordt zichtbaar in ons handelen, waarin we reële afspraken maken en deze nakomen.

 

1.3 Visie    

De zorg die we geboden wordt is professioneel met een individuele benadering. De zorg is belevingsgericht. Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft. Belevingsgerichte zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van de deelnemer. Deze benadering past geheel binnen de christelijke visie vanuit leven en gezondheid. De regie wordt bij de deelnemer gelaten. De directe naaste van de deelnemer wordt gerekend tot het leefdomein van de deelnemer. De verhouding tussen taak -en deelnemer gericht werken is in balans. Wij geven zowel groeps- als individuele begeleiding.