Invulling van de dag

Tussen 9.00 uur  en 9.30 uur wordt u welkom geheten door onze medewerkers en vrijwilligers. Samen drinken we gezellig een kopje koffie of thee. Daarna is er gelegenheid om mee te doen met activiteiten, zoals samen genieten van de dieren, het verwerken van groenten en fruit uit de moestuin en de boomgaard, het maken van bloemstukjes, het doen van geheugenspelletjes en andere creatieve bezigheden. 

Om 12.30 uur eten we gezamenlijk een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. We sluiten de maaltijd af met het lezen uit Gods Woord, gebed en het zingen van psalmen. Daarna is het mogelijk om te rusten of een activiteit te doen. Om ongeveer 14.45 uur drinken we samen koffie of thee en rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Wij bieden veel persoonlijke aandacht en begeleiding gedurende de dag.

 

Kwaliteitszorg

Onze dagopvang is aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg en werkt onder het keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg, om de kwaliteit te waarborgen. De eerste fase naar de certificering is lopende. In dit systeem staan de richtlijnen beschreven die wij volgen om goede kwaliteit te bieden. U moet dan vooral denken aan de volgende onderwerpen:  professionele begeleiding, veiligheid, hygiëne, brandpreventie, 

 

Vervoer

Deelnemers komen met eigen vervoer.  In de omgeving Kesteren is er een samenwerking met ouderenvervoer organisatie. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. 

Dagopvang 'Huize Rehoboth - Rijnbandijk 40 - 4041 EE Kesteren (Betuwe, Gelderland) - 06-43881880 - info@huize-rehoboth.nl