Kernwaarden

De wijze waarop Huize Rehoboth de missie en visie dagelijks in de praktijk brengt, wordt weergegeven in de volgende kernwaarden:

  • Levensbeschouwing: Met elkaar zoeken we naar de zin van het leven. Daarbij is de Bijbel ons uitgangspunt, waarin God ons oproept om tot Zijn eer te leven. Wij leven vanuit het besef dat Gods verkiezende genade in Christus ons kan redden van zonde en dood door bekering en geloof.
  • Liefdevol en gastvrij: De samenvatting van de Wet door Christus Zelf gegeven is wij dat God moeten liefhebben boven alles en de naasten als onszelf. We verlenen zorg en diensten op een warme en gastvrije Wij willen hierbij de christelijke gastvrijheid die in de Bijbel wordt aangeduid als herbergzaamheid in praktijk brengen.
  • PersoonlijkAls schepsel van God is ieder mens uniek en waardevol. We hebben oog voor de persoon met zijn/haar mogelijkheden en zijn hierin dienstverlenend op professionele en deskundige wijze.
  • Open: We streven naar een open en transparante communicatie in alle relaties binnen de organisatie, met respect voor de ander. We luisteren naar elkaar, geven elkaar feedback en complimenteren elkaar.
  • Betrouwbaar: Als collega, zorgverlener, vrijwilliger of samenwerkingspartner zijn wij eerlijk, integer en duidelijk en nemen we verantwoordelijkheid voor datgene wat we doen. Dit wordt zichtbaar in ons handelen, waarin we reële afspraken maken en deze nakomen.