Missie & visie

Missie

Huize Rehoboth biedt haar diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Huize Rehoboth in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

Visie    

De zorg die geboden wordt is professioneel met een individuele benadering. De zorg is belevingsgericht. Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft. Belevingsgerichte zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van de deelnemer. Deze benadering past geheel binnen de christelijke visie vanuit leven en gezondheid. De regie wordt bij de deelnemer gelaten. De directe naaste van de deelnemer wordt gerekend tot het leefdomein van de deelnemer. De verhouding tussen taak -en deelnemer gericht werken is in balans. Wij geven zowel groeps- als individuele begeleiding.